Thursday, July 29, 2021

BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: Allah Yang Patut Dimuliakan

BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: Allah Yang Patut Dimuliakan: Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka ...

No comments:

Post a Comment