Thursday, July 29, 2021

BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: Allah Yang Patut Dimuliakan

BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: Allah Yang Patut Dimuliakan: Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka ...

BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: #Metode Teologi Kristen Part 1#

BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: #Metode Teologi Kristen Part 1#: Metode teologi Kristen Part 1 ini menjelaskan tentang penelitian kajian konseptual dalam bidang teologi.  Penelitian teologi berupa kajian K...